Skip to main

İş Güvenliği ve Çevre Koruma Prensipleri

İş güvenliği ilkeleri, yangından korunma, çevre koruma ve acil durum kontrolü

İnsanlara ve çevreye zarar vermekten kaçınmak, çevre üzerindeki etkiyi en aza indirmek ve kaynaklarımızı etkili kullanmak görevimiz:

  • Bugün ve gelecek nesiller için yaşamın bağlı olduğu doğal kaynakları koruyoruz.
  • Sağlık ve güvenlikte mükemmelliğe ulaşıyoruz.
  • İnsanları koruyor ve teslimatları sağlıyoruz.


İş Güvenliği ve Çevre Koruma Prensipleri