Skip to main

Veri Koruma Politikası

Bosch Grubu verilerin korunması politikası

Veri Koruma Politikası


Bosch San. Tic. A.Ş. (bundan böyle ‘Bosch‘ veya ‘Biz‘) internet sayfalarımıza ve mobil uygulamalarımıza (bundan böyle ‘çevrimiçi teklifler‘) hoş geldiniz. Şirketimize ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

1. Bosch, gizliliğinize saygı duyar

Kişisel verilerinizin işlenme süreci boyunca gizliliğinizin korunmasının yanı sıra tüm ticari verilerinizin güvenliği bizim için büyük önem taşımaktadır. İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında topladığımız kişisel verilerinizi hukuka uygun bir şekilde işlemekteyiz. Veri koruma ve bilgi gizliliği, kurumsal politikamız içerisinde yer almaktadır.

2. Veri Sorumlusu

Bosch, verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir; istisnalar bu veri koruma bildirimi içerisinde belirtilmiştir.

İletişim bilgilerimiz aşağıdaki gibidir:

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20

Küçükyalı Ofispark A Blok 34854

Maltepe-İstanbul / Türkiye

Telefon: 0 216 432 00 00

3. Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanımı

3.1. İşlenen veri kategoriler

İletişim verileri (Örn; ad, telefon numarası, e-posta adresi, adres, IP adresi) işlenmektedir.

  • Müşteri geçmişi
  • Bilgi sağlama (üçüncü taraflardan, örneğin kredi referans ajanslarından veya kamu rehberlerinden)

3.2. İlkeler

Kişisel veri, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye ilişkin tüm bilgileri kapsar; bu bilgiler arasında örnek olarak adlar, adresler, telefon numaraları, e-posta adresleri, sözleşmeye dayalı ana veriler, sözleşme muhasebe verileri ve kişinin kimliğinin bir ifadesi olarak ödeme verileri yer almaktadır.

Kişisel verileri (IP adresleri dahil) yalnızca bu eylemleri gerçekleştirmek için yasal bir dayanağımız olduğunda veya kayıt olma gibi belirli bir konuya yönelik olarak kişisel verilerinizin işlenmesi veya kullanımına ilişkin rızanız olması halinde topluyor, işliyor ve kullanıyoruz.

3.3. İşleme amaçları ve yasal dayanak

Biz ve tarafımızca yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcıları, kişisel verilerinizi aşağıdaki işleme amaçları doğrultusunda işlemekteyiz.

3.3.1 Güvenlik gerekçeleri dahil olmak üzere hizmet kesintilerinin çözümü

(Yasal dayanak: Veri güvenliği kapsamındaki yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve genellikle hizmet kesintilerinin yanı sıra tekliflerimizin güvenliğini sağlamak bakımından meşru çıkarlarımız)

3.3.2 Haklarımızın korunması ve muhafaza edilmesi

(Yasal dayanak: Haklarımızın savunulması ve muhafaza edilmesine ilişkin meşru çıkarlarımız)

3.4. Günlük dosyaları

İnterneti her kullandığınızda, tarayıcınız günlük dosyaları adı verilen dosyalarda sakladığımız belirli bilgileri aktarmaktadır.

Günlük dosyalarını hizmet kesintilerini tespit etmek ve güvenlik gerekçeleri doğrultusunda (Örn; saldırı girişimlerini incelemek) 2 yıllık bir süreyle saklıyor ve sonrasında bu dosyaları siliyoruz. İspat amaçları doğrultusunda saklanması gereken günlük dosyaları, ilgili oldukları olay çözülene kadar silme işleminde hariç bırakılır ve olay bazında soruşturma makamlarına devredilebilir.

Günlük dosyaları, aynı zamanda analiz amaçları doğrultusunda da kullanılır (IP adresi olmaksızın veya IP adresinin tamamı olmaksızın); see module “Advertisements and/or market research (including web analysis, no customer surveys)”.

Günlük dosyaları içerisinde aşağıdaki bilgiler kaydedilmektedir:

▶ Çevrimiçi teklife erişim sağlamak için kullanılan terminal aygıtın IP adresi (İnternet protokol adresi);

▶ Çevrimiçi teklifin erişildiği internet sitesinin adresi (kaynak URL veya yönlendiren URL);

▶ Çevrimiçi teklife erişim sağlamak için kullanılan hizmet sağlayıcının adı;

▶ Erişim sağlanan dosyaların veya bilgilerin adları;

▶ Tarih ve saat bilgisinin yanı sıra verinin geri çağrılma süresi;

▶ Aktarılan veri miktarı;

▶ Yüklü olan eklentiler dahil olmak üzere kullanılan İnternet tarayıcısındaki işletim sistemi ve bilgiler (Örn; Flash Player);

▶ http durum kodu (ör., ‘Talep başarılı’ veya ‘Talep edilen dosya bulunamadı’)

3.5. Çocuklar

Bu çevrimiçi teklif, 18 yaşın altındaki çocuklar için değildir.

3.6. Diğer Veri Sorumlularına veri aktarımı

Prensip olarak, kişisel verileriniz yalnızca sözleşmede doğan bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekmesi halinde ya da biz veya bir üçüncü kişinin veri aktarımına ilişkin meşru çıkarı olması, veyahut rıza metnini imzalamanız durumunda diğer sorumlulara aktarılabilir. Yasal dayanağa ilişkin detaylar ve alıcılar veya alıcı kategorilerine ‘İşleme amaçları ve yasal dayanak’ bölümünden ulaşabilirsiniz (bkz. no.3.3)

Bunun yanı sıra verileriniz, yasal yönetmelikler veya yürürlüğe konabilecek olan idari veya yargı emirleri nedeniyle diğer sorumlulara aktarılabilir.

3.6.1 Hizmet sağlayıcılar (genel)

Satış ve pazarlama hizmetleri, sözleşme yönetimi, ödeme işleme, programlama, veri barındırma ve çağrı merkezi hizmetleri gibi görevleri yerine getirmesi için harici hizmet sağlayıcılarla çalışmaktayız. Bu hizmet sağlayıcıları dikkatli bir şekilde seçilmiş olup, bu sağlayıcıları özellikle de verilerin özenli işlenmesi ve korunması bakımından düzenli olarak izlemekteyiz. Tüm hizmet sağlayıcılar, gizliliği sürdürmek ve yasal hükümlere uymakla yükümlüdürler. Hizmet sağlayıcılar, aynı zamanda diğer Bosch Grubu şirketleri de olabilir.

3.7 Türkiye dışında bulunan alıcılara aktarım

Kişisel verilerinizi Türkiye dışında yer alan üçüncü ülkelere aktarabiliriz. Bu gibi durumlarda yapılacak veri aktarımının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak ve kişisel verilerin korunması içi gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınarak gerçekleştirilmektedir.

3.8. Saklama süresi, muhafaza süreleri

Prensip olarak verilerinizi, çevrimiçi tekliflerimizi ve bağlantılı hizmetlerimizi sunmamız için gerekli olduğu veya verilerin saklanmasına ilişkin meşru bir çıkarımız bulunduğu süre boyunca verilerinizi saklamaktayız (Örn; sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirdikten sonra posta yolu ile pazarlamaya yönelik hala meşru bir çıkarımız söz konusu olabilir). Diğer tüm durumlarda, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için saklamakla yükümlü olduğumuz veriler hariç olmak üzere (Örn; vergi ve ticaret yasaları kapsamındaki saklama süreleri nedeniyle, sözleşmeler ve faturalar gibi belgeleri belirli bir süre boyunca saklamakla yükümlüyüz) kişisel verilerinizi siliyoruz.

4. Çerezlerin kullanımı

Çevrimiçi hizmetimizin kapsamı doğrultusunda çerezler ve takip mekanizmaları kullanılabilir. Çerezler, çevrimiçi hizmetimizi ziyaret ettiğinizde aygıtınızda depolanabilecek küçük metin dosyalarıdır. Takip, farklı teknolojiler kullanılarak mümkün olmaktadır. Özellikle, piksel teknolojisi kullanarak ve/veya günlük dosyası analizleri esnasında bilgileri işlemekteyiz.

4.1. Kategoriler

Çevrimiçi hizmetin teknik işlevleri için zorunlu olan çerezler ile çevrimiçi hizmetin teknik işlevleri için zorunlu olmayan ilgili çerezler ve takip mekanizmaları arasında ayrım yapıyoruz.

Genellikle, teknik amaçlar haricinde kullanılan çerezler olmaksızın da çevrimiçi hizmeti kullanmanız mümkündür.

4.1.1 Teknik anlamda gerekli çerezler

Bunlar, çevrimiçi hizmetin teknik sunumu için zorunlu olan çerezlerdir. Örn; video veya ses kaydının sorunsuz bir şekilde yeniden üretilmesini sağlamak için veri depolayan çerezler gibi. Bu ve benzeri çerezler, internet sitesinden ayrılmanızın ardından silinir.

4.1.2 Teknik anlamda gerekli olmayan çerezler ve takip mekanizmaları

İlgili çerezleri ve takip mekanizmalarını yalnızca öncesinde her bir durumda açık rıza vermeniz halinde kullanacağız. Gizlilik seçeneklerinizin (seçim çerezi) mevcut durumunu kaydeden çerezler bu kapsamda değerlendirilmemektedir. Bu çerez, internet sitesini kullanımınıza sunmadaki meşru menfaatlerimize dayanarak oluşturulmuştur.

Bu tanımlama bilgileri ve takip mekanizmalarıyla ilgili olarak iki alt kategori arasında ayrım yapıyoruz:

4.2 Rahatlatıcı Çerezler

Bu çerezler işlemi kolaylaştırır ve böylece çevrimiçi hizmetlerimizde daha rahat gezinmenizi sağlar; Örneğin. dil ayarlarınız bu tanımlama bilgilerine dahil edilebilir.

4.3 Pazarlama çerezleri ve takip mekanizmaları

Genel: Pazarlama çerezleri ve takip mekanizmalarını kullanarak, biz ve ortaklarımız kullanıcı davranışınızın analizi neticesinde size ilgi alanlarınız doğrultusunda teklifler gösterebiliyoruz:

İstatistikler: İstatistiksel araçlar kullanarak, örneğin sayfa görüntüleme sayınız gibi verileri ölçüyoruz.

Dönüşüm takibi: Dönüşüm takip ortaklarımız, internet sitemize ilgili ortağımızın bir reklamı aracılığıyla ulaşmışsanız bilgisayarınıza bir çerez yerleştirirler (‘dönüşüm çerezi’). Normalde bu çerezler, 30 günden sonra geçerliliğini kaybeder. İnternet sitemizde belirli sayfaları ziyaret ederseniz ve çerezin süresi dolmamışsa biz ve ilgili dönüşüm ortağı, belirli bir kullanıcının reklamı tıkladığını ve böylece internet sitemize yönlendirildiğini anlayabiliriz. Bu, birden fazla aygıt için de gerçekleştirilebilir. Dönüşüm çerezi aracılığıyla elde edilen bilgi, dönüşüm istatistiklerini derleme ve ilgili reklamı tıklayarak internet sitesine dönüşüm takip etiketiyle yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını kaydetme amacı doğrultusunda kullanılır.

Sosyal eklentiler: Çevrimiçi hizmetimizin bazı sayfaları, çerez ve aktif modül kullanabilecek diğer sağlayıcıların içeriklerini ve hizmetlerini içermektedir (Örn; Facebook, Twitter). Sosyal eklentilere ilişkin daha ayrıntılı bilgi için lütfen ‘sosyal eklentiler’ bölümüne bakınız.

Yeniden hedefleme: Bu araçlar, reklam tanımlama bilgileri veya "web işaretçileri" (piksel veya izleme pikseli olarak da adlandırılan görünmez grafikler) olarak adlandırılan üçüncü parti reklam tanımlama bilgileri aracılığıyla veya karşılaştırılabilir teknolojiler aracılığıyla kullanıcı profilleri oluşturur. Bunlar, ilgi alanına dayalı reklamcılık için ve kullanıcının belirli reklamlara bakma sıklığını kontrol etmek için kullanılır. İlgili sağlayıcı, araçla bağlantılı olarak verilerin işlenmesinden sorumlu denetleyicidir. Araçların sağlayıcıları, bilgileri yukarıda belirtilen amaçlarla üçüncü taraflara da ifşa edebilir. Lütfen bu bağlamda ilgili sağlayıcının veri koruma bildirimlerine dikkat edin.

Lütfen araçların kullanılmasının verilerinizin yeterli düzeyde veri korumasının mevcut olmadığı Türkiye dışındaki alıcılara (Örn; ABD) aktarımını içerebileceğini unutmayın. Bu doğrultuda daha fazla bilgi için bireysel pazarlama araçlarına ilişkin aşağıdaki tanımları inceleyin.

Adı: Google Haritalar

Sağlayıcı:Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”).

İşlev: Haritayı yüklemek için ilgili eklentiyi etkinleştirmeniz gerekir. Eklentiyi etkinleştirirseniz, veriler Google’a iletilir ve Google DoubleClick reklam ağıyla iletişime geçilir. Bu, üzerinde kontrolümüz olmayan başka veri işleme işlemlerini tetikleyebilir. Harita yüklenirse çerezler de kullanılır.

Google Haritalar’ın veri toplama, daha fazla işleme ve kullanma faaliyetlerinin kapsamı ve amacı, kişisel verilerin ABD gibi üçüncü ülkelere olası aktarımları, haklarınız ve size sunulan veri koruma seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, lütfen Google’ın gizlilik politikasına bakın.

4.4. Çerezlerin yönetimi ve takip mekanizmaları

Tarayıcıdan ve/veya gizlilik ayarlarımızdan çerezlerinizi ve takip mekanizması ayarlarınızı yönetebilirsiniz.

Not: Yapmış olduğunuz ayarlar, her bir durumda sadece kullanılan tarayıcıya ilişkindir.

4.4.1 Tüm çerezlerin devre dışı bırakılması

Tüm çerezleri devre dışı bırakmak isterseniz bunu tarayıcı ayarlarınızdan yapabilirsiniz. Lütfen bunun internet sitesinin işlevselliğini etkileyebileceğini unutmayın.

5. Sosyal eklentiler

Çevrimiçi teklifimizde, farklı sosyal ağların sosyal eklentilerini kullanıyoruz; bunlar bu bölüm içerisinde ayrı ayrı açıklanacaktır.

Eklentilerin uygulanması durumunda, internet tarayıcınız ilgili sosyal ağın sunucuları ile doğrudan bağlantı kuracaktır. Böylelikle ilgili sağlayıcı, sağlayıcıda bir kullanıcı hesabınız olmasa veya mevcut durumda sağlayıcıda oturum açmamış olsanız bile, internet tarayıcınızın çevrimiçi teklifimizin ilgili sayfasının getirdiği bilgileri alır. Günlük kaydı dosyaları (IP adresi dahil) doğrudan internet tarayıcınız tarafından ilgili sağlayıcının bir sunucusuna aktarılır ve gerektiğinde burada depolanır. Sağlayıcı veya sunucusunun faaliyet merkezi Türkiye dışında (Örn; ABD) yer alıyor olabilir.

Eklentiler, sosyal ağ sağlayıcılarının bağımsız uzantılarıdır. Bu nedenle, sosyal ağ sağlayıcıları tarafından eklentiler aracılığıyla toplanan ve depolanan verilerin kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz bulunmamaktadır.

Sosyal ağ tarafından veri toplamanın, verilerin işlenmesinin amacı ve kapsamının yanı sıra özel alanınızın korunmasına ilişkin ilgili haklarınız ve ayar seçeneklerinize ilişkin bilgilere ilgili sosyal ağın veri koruma bildiriminden ulaşabilirsiniz.

Sosyal ağ sağlayıcılarının bu çevrimiçi teklifle ilgili verileri almasını veya bu verileri kullanmaya devam etmemesini istiyorsanız ilgili eklentileri kullanmamalısınız.

5.1. Facebook eklentileri

Facebook, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook") tarafından sağlanmaktadır. Facebook’tan gelen eklentilere ilişkin bir özete ve görünümlerine buradan ulaşabilirsiniz: https://developers.facebook.com/docs/plugins; Facebook’un veri koruma politikası hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: http://www.facebook.com/policy

5.2. Twitter (X) eklentileri

Twitter, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ve Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland ("Twitter") tarafından sağlanmaktadır Twitter’dan gelen eklentilere ilişkin bir özete ve görünümlerine buradan ulaşabilirsiniz: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/overview.html Twitter’ın veri koruma politikası hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: https://twitter.com/privacy

6. YouTube

Bu çevrimiçi teklif, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („YouTube”). tarafından sağlanan video platformu YouTube’u kullanmaktadır. YouTube, ses ve video dosyalarının oynatılmasını sağlayan bir platformdur.

Teklifimizle ilişkili bir sayfaya erişim sağladığınızda, gömülü YouTube oynatıcı, ilgili video veya ses dosyasının aktarılarak oynatılmasını sağlamak için YouTube’a bir bağlantı sağlayacaktır. Bu süreçte veriler, sorumlu kurum olarak YouTube’a da aktarılır. Bu verinin YouTube tarafından işlenmesine ilişkin bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

YouTube tarafından veri toplamanın, verilerin işlenmesinin ve kullanılmasının amacı ve kapsamının yanı sıra haklarınız ve veri koruma seçeneklerinize ilişkin bilgilere YouTube’un gizlilik politikasından ulaşabilirsiniz.

7. Microsoft Azure içerik dağıtım ağı

Bu web sitesinin yükleme sürelerini ideal düzeye getirmek için, Azure içerik dağıtım ağı (CDN) servislerini kullanıyoruz. Servis sağlayıcıları şunlardır; Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ve Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18, Ireland.

Azure İçerik Dağıtım Ağı (CDN), coğrafi olarak dağıtılmış sunuculardan oluşan bir ağ yardımıyla çevrimiçi teklifimizin içeriğinin- özellikle grafikler, metin veya komut dosyaları gibi büyük medya dosyalarının - daha hızlı sağlanmasına yardımcı olur ve böylece yükleme süresini azaltır.

İçerik Dağıtım Ağı servislerinin kullanımı, Genel Veri Koruma Yönetmeliği Madde 6 Bölüm 1 uyarınca meşru menfaatler kapsamındadır.

Bu işlemler kapsamında, kişisel veriler ABD’ye iletilmektedir. Veri iletimi Avrupa Standart Sözleşme Maddelerini esas almaktadır ve bu maddelerde Microsoft, sunduğu hizmetler için AB kişisel verileri koruma kanunlarına uyacağını taahhüt etmektedir.

Microsoft'un CDN hizmetiyle bağlantılı gizlilik hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/ . Microsoft’un gizlilik politikası ile ilgili ayrıntılı bilgi için: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

8. Harici bağlantılar

Çevrimiçi tekliflerimiz, üçüncü kişilerin internet sayfalarına bağlantılar içerebilir, özellikle de bizimle ilişkili olmayan sağlayıcılara. Bu bağlantıya tıklanmasıyla üçüncü kişinin bağlantısına tıklanması aracılığıyla gerçekleştirilen kişisel veri toplama, işleme ve kullanımı ve muhtemelen aktarımı (IP adresi veya bağlantının bulunduğu sitenin URL’si gibi) ile ilgili herhangi bir etkimiz bulunmamaktadır; üçüncü tarafların davranışı doğal olarak bizim kontrolümüzün dışındadır. Üçüncü kişilerce kişisel verilerin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorumluluk üstlenmemekteyiz.

9. Güvenlik

Adımıza hizmet sağlayan çalışanlarımız ve şirketler, gizlilik ve yürürlükteki veri koruma yasalarına uyma yükümlülüklerine sahiptir. Uygun bir güvenlik düzeyi sağlamak ve tarafımızdan yönetilen verilerinizi özellikle de istenmeyen veya yasa dışı imha, manipülasyon, kayıp, değişiklik veya yetkisiz açıklama veya erişim risklerinden korumak için gerekli tüm teknik ve organizasyonel önlemleri alıyoruz. Güvenlik önlemlerimiz, teknolojik süreçler uyarınca sürekli olarak geliştirilmektedir.

10. Kullanıcı Hakları

Haklarınızı kullanmak için, lütfen ‘İletişim’ bölümünde yer alan beyanları kullanın (bkz. no. 7).

Bunu yaparken, lütfen açık bir şekilde tanımlanmanızın mümkün olduğundan emin olun.

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemesi;

h) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

10.1 Rızanın geri alınması

Verilerinizin işlenmesine ilişkin rıza metnini onayladıysanız, ilgili rızanızı gelecekte geçerli olacak şekilde geri alma hakkına sahipsiniz. Geri almanız öncesindeki veri işleme işlemlerinin yasallığı bu durumdan etkilenmez.

11.İletişim

Haklarınızı kullanmak ve veri koruma olaylarını bildirmek için lütfen aşağıdaki bağlantıyı kullanın:

https://www.bosch.com.tr/media/career/global_data_privacy/verlernze_lkn_haklariniz.pdf

Bosch San. ve Tic. A.Ş.
Aydınevler Mah. İnönü Cad. No:20 Küçükyalı Ofispark A Blok 34854
Maltepe - İstanbul / Türkiye

Effective date: 12.12.2023