Skip to main

Enerji Yönetim Sistemi Politikası

Enerji Yönetim Sistemi Politikası

Bosch Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası olarak amaç ve vizyonumuz doğrultusunda;

  • Tüm faaliyetlerimizde, enerji kaynaklarının verimli kullanımını temel prensip olarak benimseriz.
  • Amaçlarımızı ve hedeflerimizi tanımlar, tüm kaynakları sağlar, yönetir ve sürekliliği garanti altına alırız.
  • Enerji ile ilgili yasalara, standartlara ve Bosch merkezi gerekliliklerine uyar, süreçlerin geliştirilmesine öncülük ederiz.
  • Enerji yönetim sistemimizi, yaklaşımlarımızı, süreçlerimizi ve enerji performansımızı sürekli gözden geçirir ve iyileştiririz.
  • Enerji performansımızın iyileştirilmesini etkileyen verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini destekler, teknolojik değişiklikleri takip eder, fırsatlarımızı belirleriz.

Mustafa Bulut (Teknik Fabrika Müdürü) - Gitta Unger (Ticari Fabrika Müdürü)

İlk Yayın: 30.11.23 Versiyon:1.0 Revize Yayın:0